Experimentació amb llenties a la classe Xaloc

La manipulació a través dels sentits és imprescindible en el desenvolupament de l’Infant. Amb la manipulació l’Infant interactua, es concentra, experimenta els colors, les diferents textures, les olors, etc.

Per aquest motiu, a l’escola oferim espais on els infants poden manipular lliurement. Aquests espais es van modificant al llarg del curs, i actualment a la classe Xaloc tenim una taula amb llenties. Com es pot observar a les imatges, els infants manipulen les llenties amb diferents estris (culleres, pots, plats, coladors, embuts, etc.). D’aquesta manera l’Infant centra la seva atenció en una activitat determinada i lliurement va provant les diverses possibilitats que ofereix aquell material. A més, es crea una interacció entre infants, ja que el joc paral·lel es converteix en compartit quan els infants tenen un objectiu comú.