La classe Lila s´anima amb la pintura.

Al mes de maig ens hem animat amb la pintura. Els infants van intuir que alguna proposta nova passaria donat que els hi vam plantejar que es posessin una bata. Alguns observaven estranyats i d’altres es miraven divertits al mirall.
Al vidre del passadís vam enganxar un paper d’embalar blanc. Als bancs van oferir la pintura en plats, a més a més de pinzells per pintar.
De seguida no van dubtar i tots es van animar a participar. A mesura que avançava el temps, infants com el Bruno R, la Vera o el Martín van provar de pintar-se el cos o utilitzar les mans per acolorir el mural. Mitjançant anaven perdent l’interès, els hi donaven la possibilitat de rentar-se i anar al pati.
Aquest tipus de propostes ajuden als infants a descobrir noves textures, a jugar amb els colors, a treballar la psicomotricitat fina i inclús a descobrir el seu propi cos.
Com tota proposta se‘ls hi explica els límits i les normes d’aquesta, ràpid la Sofia ens va dir: ” a terra no, al paper sí”. Amb les seves paraules i accions podem observar com de mica en mica assimilen i accepten allò que poden fer o que no, controlant així els seus impulsos més naturals i primitius.

Les activitats plàstiques esdevenen activitats fonamentalment lúdiques en què l’infant es submergeix amb totes les seves vivències i emocions.