El joc. Classe Taronja

No hi ha millor manera de passar els últims dies d’escola que jugant amb els companys i companyes. El joc dels infants de la classe Taronja ha anat creixent i perfeccionant-se, i actualment són capaços de fer moviments bastant precisos i de certa dificultat mentre juguen.

El joc permet als infants utilitzar la seva creativitat mentre desenvolupen la seva imaginació, destresa, força física, capacitat cognitiva i emocional. És a través del joc que els nens d’una edat primerenca interactuen entre ells i amb el món que els envolta. Jugar permet als nens crear i explorar un món que encara no dominen. L’aprenentatge primerenc i el joc són fonamentalment activitats socials i afavoreixen el desenvolupament del llenguatge i el pensament. També els permet desenvolupar habilitats socials i emocionals, i s’ha demostrat que els nens que juguen amb joguines, actuen com a científics i aprenen buscant i escoltant el que els envolta.

Hauríem de deixar que els nens aprenguin a través de l’observació, en comptes de la memorització passiva o la instrucció directa.  El joc no dirigit permet als nens aprendre a treballar en grup, compartir, negociar, resoldre conflictes i aprendre habilitats d’autogestió. Els permet practicar habilitats de decisió, moure’s al seu propi ritme, descobrir les seves pròpies àrees d’interès i, en definitiva, participar plenament en les passions que els estimulen.

“ÉS EN EL JOC I NOMÉS EN EL JOC ON EL NEN I L’ADULT SÓN CAPAÇOS DE SER CREATIUS I D’UTILITZAR EL TOTAL DE LA SEVA PERSONALITAT, I NOMÉS AL SER CREATIU, L’INDIVIDU ES DESCOBREIX A SÍ MATEIX” Donald Woods Winnicott

Aprofitem aquesta entrada per desitjar a totes les famílies i bon estiu!