El joc a la classe Xaloc

Com a escola creiem en el joc lliure i espontani de l’infant. El joc proporciona molts beneficis en el desenvolupament i el creixement d’aquests. Mitjançant el joc els nens i nenes exploren el seu entorn, les persones i els objectes que els hi envolten. A més a més, ressaltem el fet que el joc afavoreix les capacitats afectives i emocionals, ja que a través d’aquest reviuen, reprodueixen o imaginen situacions de la vida real. És necessari que al llarg del dia es donin situacions de joc en petit grup, en parelles, individuals o amb la persona adulta.

Resulta important oferir un ventall de possibilitats de joc per tal que desenvolupin diferents capacitats com ara jocs motrius, jocs cognitius, jocs de llenguatge…, L’infant escull allò que vol. Per això és imprescindible l’observació directa dels infants amb el fi de proporcionar els materials adients i assegurar un creixement en el seu desenvolupament i aprenentatge.

A continuació, us mostrem diverses imatges on els infants juguen en els diferents racons que hem tingut en els darrers mesos: