SERVEIS

Els serveis són serveis alternatius per les famílies que ho sol.licitin amb prèvia antelació.