ACOLLIDA

L’horari del servei de matí és de 7.30h a 9.00h i el servei de tarda és 17.00h a 18.00h, (fraccionat en franges de 30 minuts). En l’horari de 7.30h a 8.30h està inclòs l’esmorzar.

Preus.

  • Acollida 7:30h a 8h.     73,50 €/mes  5,07 €/dia.
  • Acollida 8h a 8:30h      60.56 €/mes  4.04 €/dia.
  • Acollida 8:30h a 9h      31,65 €/mes  2.61 €/dia.
  • Acollida 17h a 17:30h  63,22 €/mes   2,58 €/dia
  • Acollida 17:30h a 18h  85,53 €/mes   3,99 €/dia

 

Els serveis es realitzaran sempre i quan hi hagi un mínim de 5 infants inscrits de manera fixa  a cadascuna de les franges horàries.

Aquest curs l’acollida de 17:30h a 18h  no es realitza per falta d’infants inscrits.