Descobrim, explorem, experimentem … Classe Verda

Durant aquests dies a la classe verda hem proposat material divers per tal de donar resposta a les seves necessitats d’explorar i experimentar. El material presentat és un material no estructurat amb el qual els infants fan un joc molt actiu i de descoberta. Permet desenvolupar les seves capacitats i afavorir habilitats, tant de tipus social com de comunicació. En aquest joc, i depenent del moment en el qual es troben, hem pogut observar activitats de concentració, on  no només descobreixen propietats dels objectes sinó que investiguen, podent establir relacions, com quan els fan encaixar o els fan passar per un forat.